Gamifikace aneb práce hrou

Sbíráte body při nákupu? Pak se účastníte gamifikace a pravděpodobně o tom ani nevíte. Představte si nyní, že byste podobný princip uplatňovali i ve vašem zaměstnání. Hráli byste na telefonu hry, s kolegou deskovky a ani si neuvědomovali, že se při tom učíte. Žádný vtip. Ale realita, kterou již téměř deset let aplikují mnohé firmy. Inspirujte se gamifikací a zapojte se do světa her. Ne nadarmo se totiž říká škola hrou.

Gamifikace je pojem pocházející z angličtiny a znamená aplikaci herních elementů a principů v neherních oblastech, například v řízení firmy či marketingové komunikaci. Do povědomí se gamifikace dostala okolo roku 2010. Mezi první firmy, které začaly princip využívat, patří časopis Playboy. Motivuje své lidi k zapojení se do různých aktivit, a to prostřednictvím zábavné formy, která je učí a posouvá.

Lze rozlišovat dva druhy gamifikace. Interní a externí. Interní je zaměřená na zavádění herních prvků uvnitř firmy a slouží k podpoře vzdělávání a zefektivnění práce zaměstnanců. Externí gamifikace cílí především na zákazníky mimo firmy a slouží k marketingovým účelům.

Mnohé firmy dnes gamifikaci využívají i při náboru nebo začleňování nových zaměstnanců do společnosti. Funguje v podstatě jako adaptační kurz, kterým si prošli mnozí z nás na středních školách. Pomocí her jsme se seznámili se spolužáky, navodili přátelskou atmosféru ve třídě a lépe se sžili se zcela novým prostředím.

Další oblastí, kterou lze gamifikovat, jsou tzv. zaměstnanecké profily. Umožňují personálu poznat ostatní kolegy, spolupracovat s nimi, ale také se srovnávat. Hry v zaměstnancích probouzejí adrenalin, motivovanost a přirozenou touhu zvítězit.

Bojujte hrami proti stereotypu

Zkuste své zaběhlé prostředí a rutinní dosahování cílů ozvláštnit například žebříčky, sbíráním bodů nebo operací s virtuálními měnami. Můžete si tak lépe udržet stávající zaměstnance nebo získat nové. Namísto nudných prezentací a kurzů zkuste zaměstnance učit prostřednictvím e-learningových her a skupinových řešení problémů. Člověk se učí daleko snadněji hravou formou a mnohem více informací si zapamatuje ze zábavného školení.

Gamifikace zní jako zábava, ale ne všechny nadchne. Namotivovat lidi, aby se gamifikace účastnili, je těžké. Pomoct může například cena za výdrž. Příkladem může být hra s názvem Enjoy the Ride Rewards, kterou vymyslel Kimberly-Clark, výrobce Huggies. Zájemci získávali body tím, že zadávali Rewards Code do online systému. Další body mohli získat tím, že četli články, přiváděli další soutěžící a recenzovali výrobky. Cenou za nasbírané body byla možnost kupovat hračky pro děti nebo třeba darovat body na charitu.

Zavedením gamifikace do firemního prostředí se v České republice zabývá už několik společností. Prvky hravosti ale můžete do každodenní práce zařadit i sami. Gamifikace je účinný nástroj, kterým zpestříte své pracovní prostředí, nábor zaměstnanců, produktivitu týmu i kariérní růst. Ne nadarmo se totiž říká, že kdo si hraje, nezlobí.